• Fysiotherapie Zeist West

    Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten.Lees meer >

  • Fysiotherapie Zeist West

    Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten.Lees meer >

Therapieën

Algemene werkwijze

Tijdens het eerste bezoek worden uw klachten in kaart gebracht. Na een vraaggesprek ('anamnese') en een lichamelijk onderzoek wordt een diagnose gesteld. Vervolgens wordt een behandelplan geformuleerd. De behandelingen worden volgens dit plan uitgevoerd. Tussentijds kan de behandeling worden geëvalueerd en indien nodig, worden bijgesteld. Eventueel koppelt de fysiotherapeut de resultaten terug naar uw huisarts of specialist.

1. Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten.

Een fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt. Afhankelijk van uw situatie komt u naar onze praktijk, of wij komen bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Tijdens de eerste afspraak proberen we een zo goed mogelijk beeld van uw klachten te krijgen, door u te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan maken we samen met u een behandelplan. Indien noodzakelijk nemen we tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast het behandelen van klachten, besteden we ook veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van de klacht. Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen patiënt is hetzelfde.
In de fysiotherapie zijn er meerdere soorten behandelingen mogelijk, waaronder:

- Bewegingstherapie
- Fysische therapie
- Medical taping
- Ademhalingsoefeningen

Vaak worden deze therapieën tijdens een behandeling gecombineerd, afhankelijk van het klachtenbeeld. Naast deze "standaard" fysiotherapie maken wij ook gebruik van verbijzonderingen:

2. Behandeling van myofasciale pijn d.m.v. Dry Needling

Myofasciale pijn is de verzameling van klachten en symptomen die voortkomen uit de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints. Pijn is het meest voorkomende symptoom, maar ook andere symptomen kunnen zich voordoen zoals stijfheid, bewegingsbeperking, verminderde kracht van een spier of afname van het uithoudingsvermogen. Ook kunnen er andersoortige verschijnselen optreden zoals duizeligheid of een verhoogde zweetafscheiding

Wat houdt de behandeling in

De behandeling is gericht op het “onschadelijk" maken van de triggerpoints. Dit kan op verschillende manieren. Een veel gebruikte techniek is die van het rekken van de spier in combinatie met het toebrengen van ijs. Daarnaast worden ook speciale massage technieken en zgn. aan- en ontspanningstechnieken gebruikt.

Sinds juli 2008 wordt door Erwin Vermeulen en Bas ten Tusscher (2009) gebruik gemaakt van de dry needling techniek. Een in Nederland nieuwe methode om triggerpoints te inactiveren. Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dit de meest effectieve methode te zijn.

Voorts wordt er tijdens de behandelingen veel aandacht geschonken aan klacht -onderhoudende factoren, bijvoorbeeld een verkeerde werkhouding, stress, bepaalde orgaanafwijkingen. Zo maakt een oppervlakte e.m.g. ( electro myografisch onderzoek) deel uit van het onderzoek. Hierbij wordt de spierspanning gemeten en zonodig geoefend.

Voor het leren toepassen van deze techniek hebben Erwin Vermeulen en Bas ten Tusscher een opleiding gevolgd in Groningen. (www.wark.nl)  Dit instituut werkt samen met de Myopain Seminars in Bethesda, MD, USA, een internationaal erkend opleidingsinstituut voor myofasciale therapie en trigger point dry needling. Het instituut werkt samen met organisaties in onder andere Ierland, Zwitserland, Spanje en Nederland.

Inmiddels hebben wij veel ervaring met triggerpoint dryneedling opgedaan. Jaarlijks voeren wij 4500 behandelingen met deze techniek uit.

3. OriGENE therapie

 

OriGENE®

De stap naar leven zonder rugpijn

Het OriGENE-concept is een behandelmethode die een volledig op de patiënt afgestemde behandeling van rugklachten mogelijk maakt. Waar veel behandelingen zich richten op de bestrijding van de symptomen van rugklachten, richt OriGENE zich op de oorzaak. De behandeling wordt uitgevoerd op het OriGENE-behandeltoestel aan de hand van zorgvuldig opgestelde protocollen. De methode en het toestel werden ontwikkeld onder leiding van de Nederlandse sportarts Frank Bertina. U kunt over het ontstaan meer lezen op; http://www.lagerugklachten.nl/de-behandeling/over-origene

De behandeling van rugklachten vereist maatwerk

Het OriGENE-toestel combineert een aantal belangrijke eigenschappen. Zo wordt de strekbeweging van de onderrug volledig geïsoleerd door bijbewegingen van benen en bekken onmogelijk te maken. Tevens wordt de aard van de belasting die het toestel oplegt, volledig aangepast aan uw individuele mogelijkheden en beperkingen. De behandeling wordt derhalve geheel op u als individu afgestemd (klacht, lengte, gewicht, kracht, mogelijkheden etc.),  waarbij de therapeut het toestel instelt met behulp van 7 variabelen.
 

Uw rugpijn verholpen  

De behandeling kost  weinig tijd en vindt gedurende circa 10-12 weken éénmaal per week plaats. Per behandeling is 15 a 20 minuten nodig. In de periode daarna wordt aangeraden om met intervallen van 1-3 maanden evaluatiemomenten in te lassen, waarbij men opkomende klachten meestal in korte tijd afdoende kan behandelen of voorkomen.


Rugklachten & Wetenschap
Mede op basis van ervaringen vanuit de meer dan 70 OriGENE-vestigingen in Nederland voeren verschillende universitaire onderzoeksgroepen en opleidingsinstituten onderzoek naar OriGENE uit. In december 2012 vond de eerste publicatie plaats in het gerenommeerde internationale medisch tijdschrift SPINE.

Meer informatie

Uitgebreide informatie kunt u vinden op  www.lagerugklachten.nl. Daar kunt u meer lezen over o.a. wetenschappelijk onderzoek, voor wie de behandeling geschikt is en voor wie niet, ervaringen van andere patiënten e.d..

4. Handtherapie

Handen zitten zeer fijn en ingewikkeld in elkaar. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarmee is de hand ook erg kwetsbaar. Bij een letsel of aandoening kan het gebruik van de hand al snel verstoord raken. Wanneer u uw hand niet meer volledig kunt gebruiken, kan dat verstrekkende gevolgen hebben en kan u zich letterlijk onthand voelen. Met handtherapie kunt u deze problemen laten behandelen. Voor meer informatie zie www.handtherapie.com

5. Mindfullness

Mindfulness is de techniek om met aandacht te leven. Met mindfulness leer je bewust om te gaan met spanning en stress en je energie beter te doseren. Met mindfulness wordt het leven makkelijker en meer ontspannen. Voor meer informatie zie www.vmbn.nl

6. Manuele therapie volgens SOMT

Manuele therapie is een verbijzondering van de fysiotherapie. De manuele therapie gaat ervan uit dat bepaalde klachten te verklaren zijn vanuit functiesstoornissen van de gewrichten. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen. De manueeltherapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt dan af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.